Inventariseren/fotograferen

Hoe weet u welke kosten u kunt verwachten bij het onderhouden en beheren van uw gebouw? Hoe beoordeelt u op een gemakkelijke manier een offerte? Daarvoor zou het handig zijn als u een helder overzicht heeft van alle in het gebouw aanwezige materialen en installaties.

NBIS brengt dit voor u in kaart. Per ruimte worden alle materialen en installaties geïnventariseerd. Zo beschikt u op een eenvoudige manier over uw gegevens en kunt u ze eventueel zelf aanpassen. De kostenkentallen die in NBIS staan worden jaarlijks geïndexeerd. Zo beschikt u altijd over de meest actuele prijzen van bouwkundige elementen en installaties.

Inventarisatie van uw panden of gebouwen door NBIS

Wanneer u besluit om de inventarisatie van uw panden of gebouwen aan NBIS uit te besteden dan kiest u ervoor om volledig ontzorgd te worden. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het volledige project en proces over. Door onze werkwijze en ons geavanceerd systeem kunnen wij u toegevoegde waarde bieden: inzicht in uw panden en uitgebreide analysemogelijkheden.

Demo en pilot

“Jullie kunnen het mooi vertellen, laat het maar zien.”

Dat doen wij graag door vrijblijvend een demonstratie te verzorgen bij u op locatie. Tijdens deze demo krijgt u een goed beeld van onze werkwijze en de mogelijkheden van het NBIS-systeem. Naast de vaste onderdelen die geïnventariseerd moeten worden, heeft u waarschijnlijk zelf ook nog wensen hoe en wat u geregistreerd wilt zien. Wilt u weten en zien hoe dat er specifiek voor uw pand(en) uitziet? Daarvoor bereiden we graag samen met u een pilot voor. Meestal kan NBIS voor u binnen 14 dagen een pilot doen. Wij hebben alleen toegang tot het door u aangewezen pand nodig. Aan het eind van de dag melden wij ons af, u kunt hierdoor gewoon doorgaan met uw eigen bezigheden. De kosten voor een pilotproject zijn sterk afhankelijk van de gegevens die u al heeft en van uw aanvullende wensen.

Voorbeeld kosten inventarisatie

Een pand van 800 m2 BVO inventariseren conform de NBIS-basisinventarisatie kan al voor 1 euro excl. BTW per m2 BVO.

Onderdelen van een inventarisatie

Na de inventarisatie van uw pand kunt u in de NBIS-pilotomgeving het volgende verwachten:

  • MJOP (Meer Jaren Onderhoud Prognose) op basis van het aantal m2 BVO
  • Zoekfunctie technische onderdelen in het pand
  • Storingsmodule
  • Contractbeheer (Huur- en onderhoudscontracten)
  • Overzicht aanwezige keuringsrapporten
  • Tekeningenopslag

Uiteraard bespreken we met u of de pilot aan uw verwachtingen heeft voldaan en/of er aanvullingen of versimpeling in een vervolgtraject nodig is.

Totaalopdracht? Dan was de pilot zonder kosten

Een pilotproject geeft ons meer inzicht en informatie voor het maken van een passende aanbieding en biedt u zekerheid over onze kwaliteit en service. Heeft u na de pilot bespreking aanvullende wensen? Dan inventariseren wij bij een totaalopdracht het pilotpand compleet opnieuw. Uiteraard zonder u hiervoor kosten in rekening te brengen. Voldoet de inventarisatie van het pilotpand aan uw wensen? Dan brengen wij bij een totaalopdracht de kosten van de pilot in mindering.

Zelf een MJOP opstellen

NBIS voegt de gegevens van uw panden samen tot een MJOS (Meer Jaren Onderhoud Signalering), zodat u daar zelf een MJOP (Meer Jaren Onderhoud Plan) mee op kunt stellen. Omdat u alle relevante informatie beschikbaar heeft, kunt u zelf beslissen welk onderhoud u laat uitvoeren.