Overzicht van de modules

Met het NBIS gebouwenbeheersysteem heeft u de beschikking over verschillende functionaliteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende modules:

Gebouwendossier

In het gebouwendossier zijn alle gegevens over uw gebouw vastgelegd. Bij het aanmaken van een gebouw worden de basisgegevens vastgelegd, zoals NAW-gegevens, kadastrale informatie, eigenaar- en perceelgegevens. Relevante documenten kunt u hieraan koppelen.

U kunt uw gebouw door NBIS per ruimte in kaart laten brengen. Relevante scans, fotos, plattegronden of interactieve kaarten worden in NBIS gekoppeld aan een ruimte of locatie. Op die manier heeft u altijd dezelfde gegevens beschikbaar, ook voor iedere leverancier.

MJOP

Het interactieve MJOP van NBIS is zeer gebruikersvriendelijk. U kunt zelf alle budgetten integreren en wijzigen. Met het controlpanel van het MJOP kunt u:

 • de tijdsperiode aanpassen
 • verschillende portefeuilles en gebouwen selecteren
 • verschillende budgetten selecteren
 • het percentage van de indexering instellen

Op deze manier kunt u online analyseren wat de budgettaire consequenties zijn van het uitstellen of vervroegen van uw onderhoudsinspanningen. Vanuit het MJOP klikt u op de stamkaart van een element om bijvoorbeeld de storingshistorie te kunnen beoordelen. Met de exportfunctie kunt u eenvoudig uw aangepaste MJOP exporteren naar een Excelbestand.

Onderhoudscontracten

In NBIS is het eenvoudig om onderaannemers aan diverse onderdelen van het gebouw te koppelen. Van een onderhoudscontract worden de voorwaarden en de daarbij gemaakte afspraken vastgelegd:

 • begin- en einddatum
 • overeengekomen prijs
 • betreffende onderdelen van het gebouw
 • overige voorwaarden
 • opzegtermijn

Het bijbehorende contract kan als pdf-bestand worden bijgesloten. NBIS bewaakt voor u de contracten en geeft tijdig een signaal als de opzegtermijn in zicht is. U weet van elk onderdeel in het gebouw wie deze onderhoudt. En NBIS laat u ook de onderdelen zien waarvoor geen contract is afgesloten.

Storingsmeldingen

Beheerders, onderaannemers en huurders of interne klanten kunnen in bepaalde mate toegang krijgen tot NBIS. In de storingsmodule kunnen:

 • huurders en interne klanten storingen melden en verzenden (inclusief foto)
 • beheerders storingen beoordelen en doorzetten naar een onderaannemer
 • onderaannemers storingen gereed melden
 • betrokkenen de voortgang van de afwikkeling van een storing volgen

Storingen kunnen 24/7 worden gemeld en afgehandeld. De historie van de storingen wordt op de stamkaart opgeslagen.

Exploitatie en verhuur

In de verhuurmodule kunnen Verhuurbare Eenheden worden gedefinieerd en verhuurcontracten worden geupload. Van elk contract worden o.a. looptijd, huurprijs en opzegtermijn vastgelegd. NBIS geeft u een waarschuwingssignaal als opzegtermijnen in zicht komen.

Onder de knop Huurbegroting kunt u de huuropbrengsten en/of huurkosten van de totale portefeuille zien en het verloop van deze opbrengsten en kosten door de jaren heen.

Gebruikersbeheer en autorisaties

NBIS is de oplossing voor alle partijen die betrokken zijn bij het beheer en de exploitatie van een gebouw. Dit kunnen zowel interne medewerkers als externe partijen zijn. Elke gebruiker heeft toegang tot de gegevens waarvoor hij of zij is geautoriseerd.

In de gebruikersmodule kan de beheerder van NBIS gebruikers aanmaken en autoriseren om toegang te hebben tot onderdelen van NBIS. Sommige gebruikers kunnen alleen gegevens lezen, anderen zijn geautoriseerd om gegevens te wijzigen.

Binnen NBIS zijn standaard rollen gedefinieerd:

 • superuser
 • hoofdbeheerder
 • beheerder
 • verhuurder
 • huurder/interne klant
 • onderaannemer
 • inspecteur

Daarnaast kunt u gebruikers autoriseren om toegang te krijgen tot informatie van enkele of alle gebouwen.

 • Het inventariseren van uw pand(en) door NBIS is al mogelijk vanaf € 0,40 per vierkante meter BVO
 • U maakt al gebruik van NBIS software vanaf € 0,08 per vierkante meter BVO per jaar