Meerjaren onderhoudsplannen: ga van MJOS naar MJOP

In een MeerjarenOnderhoudsplan (MJOP) staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten zijn. In het MJOP zijn drie elementen belangrijk: het MJOP moet aangeven welk bouwdeel het betreft, wanneer deze aan vervanging/herstel toe is en wat de kosten daarvan zijn.

Van signalering naar planning van onderhoud

Vaak wordt een plan wordt gemaakt voor 5 of 10 jaar. Wanneer elementen een langere levensduur hebben, dan moeten ze meegenomen worden in het plan. Zodat reserveert u voldoende.

Nadeel van een MeerjarenOnderhoudsPlan

De uitdaging bij een MJOP zit vaak in de letter P (van Planning). Want heeft u bij een MJOP ook zicht op alle onderhoud? Of weet u precies wat de economische levensduur van een element is?

Normaliter krijgt u een rapport wanneer u bepaalde elementen zou moeten vervangen. Zou het niet handiger zijn wanneer u met een systeem werkt dat voor u signaleert wanneer dit nodig is? Zodat u in plaats van een prognose werkt met een signalering?


Het schilderwerk op de buitengevels ziet er wat minder uit. NBIS geeft aan wanneer er geschilderd moet worden en hoeveel m2 per gevel. U bepaalt zelf wanneer en wat er daadwerkelijk uitgevoerd wordt.  


Van signalering naar prognose voor onderhoud

NBIS signaleert voor u wat de economische levensduur van een element of installatie is. Het systeem geeft namelijk automatisch de economische levensduur van de elementen in een gebouw aan. U bepaalt zelf nog steeds wanneer u dit laat uitvoeren: eerder of later is altijd mogelijk. U beoordeelt ter plekke of onderhoud of vervanging noodzakelijk is, of dat het op een ander moment gebeuren moet. Op deze manier kunt u zelf op een eenvoudige manier een MeerJarenOnderhoudsPrognose opstellen.

In NBIS kunt u:

  • de tijdsperiode aanpassen
  • verschillende portefeuilles en gebouwen selecteren
  • verschillende budgetten selecteren
  • het percentage van de indexering instellen

In NBIS vindt u actuele kentallen met de economische levensduur van duizenden bouwkundige elementen en installatie-onderdelen.


Handig: actueel inzicht

Stel: uw luchtbehandelingskast heeft regelmatig storing. Dan is het handig als u weet wanneer deze vervangen zou moeten worden. Dit kunt u eenvoudig zien in NBIS. Wanneer u uw gebouwen goed in beeld heeft, dan kunt u op een heel eenvoudige en overzichtelijke manier zelf een prognose opstellen. Waarbij u bovendien ook nog eens automatisch een melding krijgt wanneer elementen vervangen zouden moeten worden.

Wilt u meer weten over het interactieve MJOP? Lees hier meer over de verschillende functionaliteiten van NBIS.

CRM voor vastgoedbeheer: wat zijn de voor- en nadelen van een digitaal dossier?