Scannen

Goede bouwkundige- en installatietekeningen vormen de basis om met alle betrokken partijen uw gebouwen te kunnen beheren. NBIS biedt de oplossing voor goede samenwerking en communicatie van al uw beheeractiviteiten.


Makelaar aansprakelijk voor meetfout

Dat het belangrijk is om de exacte afmetingen van een pand te hebben, blijkt wel uit een uitspraak van de rechtbank. Hieruit blijkt dat een makelaar zich bij een incorrecte meting van het woonoppervlak niet kan verschuilen achter de betrokken specialist, de eigen verantwoordelijkheid van de koper of een disclaimer in de verkoopbrochure. Ook een disclaimer met de mededeling dat er geen rechten ontleend kunnen worden is niet voldoende.

De uitspraak van de rechter draait om een kwestie waarbij een koper twijfelt aan het door de makelaar opgegeven vloeroppervlak. Hij laat de woning vervolgens nameten conform de NEN 2580 norm. Daaruit blijkt dat de woning veel minder oppervlakte heeft dan door de makelaar is opgegeven.

Volgens de rechter mag een makelaar een aspirant-koper geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken over eigenschappen van de zaak waarvan hij moet begrijpen dat deze voor de koper bij diens aankoopbeslissing van belang kunnen zijn.


Scannen van uw gebouw

Heeft u uw gebouw niet goed in kaart? Zijn uw tekeningen verouderd of twijfelt u over de gegevens? Laat dan uw gebouw tekenen door NBIS. Met de laatste scantechnologie maken wij 3D scans van uw gebouw(en) .

Deze 3D scans bevatten een grote hoeveelheid punten met ieder een eigen geografische x, y, en z coördinaat. De individuele scans worden met speciale software aan elkaar gekoppeld tot één puntenwolk van het gebouw. In de puntenwolk is van alle elementen de exacte maatvoering vastgelegd. Bijvoorbeeld van de wanden en de vloeren. Deze puntenwolk wordt gebruikt voor het maken van bouwkundige tekeningen van het gebouw. Uiteraard kunnen we hiermee ook 3D tekeningen vervaardigen, wanneer u dat wenst.

Zo beschikken alle partijen over dezelfde informatie. Daarmee bespaart u tijd.